Kloakering af Stillinge strand i 2015-2017

Udgangspunktet var at alle sommerhuse skulle være kloakeret i Slagelse Kommune inden udgang 2020 (600 sommerhuse mangler kloakering i Slagelse kommune 2024). Kommunen havde en spildevandsplan for området, der galt alle eksisterende kloakker, rensningsanlæg, vandløb etc. frem til 2020. Grundejerforeningens område blev kloakeret i efterår 2015/ forår 2016.

2018

Anlægsarbejdet er afsluttet, og kloakanlægget er i fuld drift i alle områder af Stillinge strand.

2017

Vejsyn med fokus på sætninger og evt. opretning efter udført arbejde med kloakken.

2016

- Januar Udsendelse af regning for tilslutningsbidrag til grundejere.

- 31 Marts seneste betalingsdato af tilslutningsbidraget.


kloakering af musvistvej | 2016 | stillinge strand | 4200 slagelse | Musholm bugt | Storebælt | Grundejerforeningen Solhjemgårdenkloakering af musvitvej 30 januar 2016

2015

SK Forsyning startede arbejdet som planlagt med kloakering af hele Stillinge strand (970 sommerhuse).
Grundejerforeningen var en del af etape 1.

- 12. januar 2015 Frist for ønsker om ændret placering af skelbrønd
- 15. januar 2015 Udpeges de bydende entreprenører
- 1. februar 2015 Udsendes udbudsmaterialet til de bydende entreprenører.
- Marts 2015 (uge13) Offentliggørelse af entreprenør
Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S
- April 2015 Klargøring for opstart af anlægsarbejder.
Etablering af skurby og oplagspladser mv. Der afholdes indledende vejsyn, hvor vejene  gennemgås og det aftales hvordan der skal  retableres.   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1 med orientering om kloakarbejdet.
- 1. maj 2015  Opstart af anlægsarbejder i etape 1, Stillinge syd.
- 4. maj 2015 Informationsmøde i Stillingehallen
- Juli 2015  Sommerferie – ingen anlægsarbejder i kloakprojektet. Den detaljerede plan er blevet revideret.
- August 2015  Kloakarbejde i etape 1 fortsætter.
- November 2015 - der afholdes afsluttende vejsyn i etape 1 efter retablering af veje.
   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1 med frist for indmelding af fejl og mangler på grunden.
- December 2015  Kloakarbejder afsluttes. Kloaksystemet (pumperne) testes og sættes i drift.
   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1, når kloaksystemet er klar for tilslutning.

2014

07-08-2014 har 2 medlemmer fra grundejerforeningens bestyrelsen været til informationsmøde med kommunen (se referat fra grundejerforeningens generalforsamling). Slagelse kommune frigav en informationsvideo om kloakeringen for hele området se den herunder.

December : Alle grundejere modtog et infobrev, der indeholdt tegning med forslag til skelbrøndsplacering.

2011

28 Februar er takster for vandafledningsbidraget i 2011 godkendt af Slagelse byråd. Afgiften for 2011 er 28,50 kr/m3 ex. moms. Det betyder Slagelse kommune ikke har fået lov til at hæve afgiften.

Sidste år vedtog byrådet den milliard store spildevandsplan for Slagelse Kommune. En plan som skal betales af de, der skal have fjernet deres spildevand via vandafledningsafgiften. Det ville efter planen betyde en stigning i denne afgift, som brugerne skal betale til SK Forsyning A/S, der har ansvaret for økonomi, drift og anlæg. Problemet der nu er opstået er at Konkurrencestyrelsen ikke vil acceptere en så stor en stigning. Bidraget er nemlig låst fast af et prisloft fastsat af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen vil kun acceptere et bidrag på 34 kroner pr. kubikmeter inden moms. For at spildevandsplanen kan hænge sammen økonomisk er det forudsat, at prisen skal være 52 kroner. Hvis ikke SK Forsyning får lov til at opkræve disse penge, vil det kommunalt ejede selskab skulle gældsætte sig for 1,2 milliarder kroner frem mod 2020.

Se høringssvaret herunder fra SK forsyning fra 11 Maj 2010.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Kloakering 2015-2017 | Høringssvar fra SK Forsyning Maj 2010 | Stillinge strand | 4200 Slagelse


Juni 2010

Spildevandsplan 2010-2020 er den 28 Juni 2010 vedtaget i Slagelse byråd.

- klik her for kort udpluk af kommunens referat

- klik her for hele kommunens referat

Høringssvarende gav ikke anledning til, at planen skulle i fornyet offentlig høring.